MH

Característiques tècniques

A més de la nostra gamma de panells FRIGoLOC® i FRIGoPANEL® que incorporen tancament d'excèntrica en la junta, hem dissenyat els panells MH, de junta encadellada. Els panells MH s'han dissenyat especialment perquè aportin una gran rapidesa de muntatge, resultant un reduït cost econòmic.

La junta queda recoberta per la làmina d'acer en ambdues cares de la junta. Amb els panells MH s'aconsegueixen unes parets i sostres aïllats eficientments, altament resistens i perfectament segellats i higiènics.