FRIGoROC

Característiques tècniques

  • El nucli aïllant de la consola FRIGOROC ® està format per: llana de roca amb les fibres orientades verticalment, disposades en una configuració exclusiva dins del panell. La disposició de les fibres en sentit perpendicular a la superfície millora les propietats mecàniques del panell.
  • Densitat: En funció de l'espessor de 120 a 150 kg/m3.
  • Coeficient de conductivitat tèrmica (10ºC): 0.038 W/m.k.
  • Els acabats normalitzats són de xapa d'acer galvanitzada i lacada, opcionalment amb revestiment PET, PVDF, PVC, Plastisol, etc.

Aplicacions: En parets divisòries de sectoritzacions, s'obté EI 120 minuts, amb panells de 100 mm de gruix.