FRIGoPANEL 43

Característiques tècniques

FRIGoPANEL ® 43 està especialment dissenyat per a cobertes en cambres frigorífiques de congelació, especialment en edificis de prestatgeries autoportants, on el tancament de la càmera i el seu aïllament tèrmic és un mateix panell. Veure fitxa i detall de producte adjunts.

Tecnologia d'avantguarda

Algunes d'aquestes innovacions aplicades en FRIGoPANEL ® 43 són:

  • Junta logitudinal espumada.
  • Tancaments d'excèntrica.
  • Perfil interior de reforç al costat de la xapa interior.
  • Fixació sense ponts tèrmics.
  • Junta estanca especial proveïda de tapajuntes de perfil alt.

Rapidesa de muntatge

El FRIGoPANEL ® 43 és el més modern i eficaç sistema d'aïllament de la gamma FRIGoPANEL ®. Les nostres modernes instal·lacions ens permeten fabricar amb uns costos de producció molt controlats de manera que el sistema FRIGoPANEL ® 43 resulta econòmic tant pel cost del producte com per la rapidesa de muntatge.

Característiques Tècniques

Els panells FRIGoPANEL ® 43, nervats i de junta injectada aporten una solució constructiva molt competitiva per a l'aïllament de la coberta de cambres de baixa temperatura, ja que permet evitar la impermeabilització, essent els panells instal·lats directament sobre l'estructura de la cambra.