Aviso Legal

Totes les dades així com la informació facilitada, ja sigui gràfica, fotogràfica o textual és propietat de FRIPANEL. Qualsevol utitilització sense autorització de qualsevol material inclós en aquest espai web serà entesa com un ús fraudulent i quedarà sotmESA als processos legals específics.

Aquest espai web no solicita en cap moment dades o informació personal ni professional a l'usuari, amb la Qual cosa FRIPANEL queda eximida de qualsevol problema derivat del ús fraudulent de les dades personals dels usuaris en el medi Internet. Qualsevol informació transferida a través del correu electrònic facilitat en aquest espai web és absolutament confidencial i va dirigida exclusivament al seu destinatari; si rep un missatge per error, ha d'indicar-ho al remitent. Qualsevol dubte o consulta será atesa a través del correu electrònic:

fripanel@fripanel.com